Jdi na obsah Jdi na menu
 

Zápis z 3. schůze

shromáždění vlastníků jednotek společenství pro dům Lipová 1611/1

 

Datum konání: 25.11.2008 od 18 hodin v přízemí domu

 

Přítomni: dle prezenční listiny

Omluveni: Šachl (správce domu)

 

Schůze měla tento program:

 1. informace o vztazích s „WESTERN COMPANY“
  • stav reklamací závad u „WESTERN COMAPY“
  • fakturace spotřeby vody, plynu a elektřiny od „WESTERN COMPANY“
 2. opravy v domě (provedené a plánované)
 3. záměr instalace televizní antény
 4. záměr instalace rozvodů internetu v domě
 5. noční „návštěva“ zloděje v domě + preventivní opatření
 6. rekonstrukce výboru společenství
 7. různé

 

Předseda výboru Pavel Rubeš vedl celou schůzi, zapisovatelkou byla ustavena Ing. Milena Bubnová.

 

P. Rubeš informoval o podmínkách změny trvalého pobytu. Změna má být provedena do 30 dnů po té, co se změní bydliště. Další informace poskytne katastrální úřad.

 

P. Liláková upozornila, že do 31.1.2009 se musí podat na finanční úřad v Českých Budějovicích daň z nemovitosti.

 

1. Informace o vztazích s „WESTERN COMPANY“

P. Rubeš informoval, že uplatnil u firmy WESTERN COMPANY již 3 reklamační dopisy – uplatnění soupisu závad. Od WESTERN COMPANY žádná oficiální reakce nebyla.

 

P. Liláková informovala, že má sebou oficiální reakci. Celý dopis od WESTERNU COMPANY s oficiálním vyjádření přečetla. Dopis však není nikým podepsán.

 

Dále p. Rubeš sdělil, že výbor opakovaně žádal o osobní schůzku s panem Ouškou. Schůzku přislíbil, ale pak na domluvenou schůzku dne 22.10.2008 přišel místo něj ing. Pranevský. Ten bohužel neměl sebou žádnou plnou moc, schůzka měla pouze informativní charakter. Další pokus o schůzku s panem Ouškou byl dosud neúspěšný.

 

P. Rubeš také zaslal dopis p. Tweaserovi do vězení. Přišla od něj odpověď, že veškeré materiály týkající se bytové výstavby Lipová 1611, předal správci konkurzní podstaty.

 

Správce domu p. Kodl reagoval na tuto situaci tak, že žádná dokumentace nebyla.

 

V říjnu  přišla od WESTERNU COMPANY faktura na 132 tis. Kč  - za odběr vody, plynu a elektrické energie. Plyn dělá největší část tj. cca 100 tis. Kč. Odpověď na tuto fakturu odeslal p. Rubeš na WESTERN COMPANY. Přesné znění je možno nalézt na internetových stránkách společenství vlastníků 1611. (Fakturační období je dřívější, než vzniklo samotné společenství tj. 25.2.2008)

 

Pí Liláková reagovala tak, že WESTERN COMPANY fakturu stornoval a že vytvoří fakturu novou.

 

P. Rubeš řekl, že by bylo dobré spojit tuto fakturu s vyúčtováním domu za rok 2008 nebo uzavřít dohodu, která by obsahovala závazek WESTERNU COMPANY vůči společenství – slib vyjmenovaných oprav.

 

P. Rubeš požádal advokátní kancelář JUDr. Hrubého o analýzu celé situace – reklamace závad u „WESTERNU COMPANY“ Výsledky se ještě zpracovávají.

 

2. Opravy v domě (provedené a plánované)

P. Bárta informoval, že finance činí problémy.  

Dále seznámil p. Bárta, již hotové opravy v domě:

-          poražení suchých stromů v přilehlém parčíku

-          posekaná tráva, upravený záhon na jižní straně domu, zastřihnuté keře

            P. Bárta se otázal, zda nemá někdo káru za auto, protože je třeba vyhrabal a vyvést

            listí v parčíku.

      -    upravené kontejnerniště  pro odpad (lze otevřít bez klíče) P. Bárta říkal, že by vlastníci

           bytů měli veškerý odpad třídit tzn. že papír a plasty nepatří do kontejnerniště.

      -    byla provedena výměna zámku u vchodových dveří a také u dveří u kolárny

      -    problém s holubi – je vyřešen – všude kolem domu jsou nadané hroty, sklo vyčištěno

           vapkou

 

P. Bárta se  byl na střeše se byl několikrát dívat, z garsonky č.20 – zatím jediný výstup na střechu. Výsledkem bylo, že Rubešům a Sokolům přestalo zatékat do bytu. P. Bárta vše utěsnil silikonem a posunul tašky.

Proto byla objednaná oprava na střechy, také na dlažbu před vchodem a na čidla do garáží. Firma však daný termín výborem nestihla.

Čidla do garáží na levé straně zatím nainstaloval p. Šachl.

P. Rubeš konstatoval, že objednávka u dané firmy byla v první polovině října 2008.  Ani na druhé připomenutí výboru firma termín nedodržela.

Dlažbu není možné nyní realizovat – hrozí promrznutí. Rozpočet na dlažbu je 12 tis. Kč.  Jedno čidlo stálo 1 000,- Kč.

 

V kotelně byl vyměněn tlakový ventil plynu. Pak byl proveden servis kotle. Nakonec byli povoláni zaměstnanci plynáren  -  poslední oprava. Problém vyřešen. Kotelna je uklizena. S celou záležitostí seznámil p. Bárta.

 

Dále se koupily 2 skříňky za 200,- Kč, které jsou umístěné v místnosti v suterénu proti strojovně výtahu.

 

Rovněž s problematikou balkónů seznámil p. Bárta. Jako nejvýhodnější variantu navrhoval nařezat speciální gumové terče (dlaždice). Celá záležitost se může řešit, až bude mít společenství Lipová 1611/1 peníze.

 

Dále p. Bárta informoval s celou situací týkající se kanalizace.

Bylo provedeno dvojí čištění kanalizace:

 1. jak to vypadá
 2. aby se mohla provést kamerová zkouška

P. Rubeš upřesnil celou situaci. Přípojka je jednoznačně do proti spádu – tj. skrytá vada.

 

Také byla provedena oprava výtahu. Byla otevřena šachta výtahu – výbor zjistil, že lana jsou rezatá.

P. Kodl podotkl, že jednou za 3 roky musí být provedeny zatěžkávací zkoušky.

P. Rubeš informoval, že ještě není na servis výtahu uzavřena smlouva, protože k návrhu smlouvy měl výbor výhrady – opravy placené zvlášť. Budou tedy osloveny ještě jiné servisní firmy, aby si výbor mohl udělat srovnání  nabídek.

 

P. Bárta požádal p. Kodla zda by se mohly 2x za rok umýt okna (po holubech).  Dále žádal vlastníky bytů,  aby se do sešitu, umístěné v chodbě domu, v případě jakékoliv výtky či podnětu podepsali.

 

Rubeš informoval o rozbitém vypínači u kontejnerů. P. Bárta vypínač demontoval, drát zalepil.

 

U vchodových dveří se přenastavilo  čidlo – zhasíná po 10 vteřinách.

 

P. Rubeš požádal p. Kodla, aby údržbář zametal listí u domu.

 

Kodl seznamoval vlastníky bytů s funkcí topení. Topná křivka byla nastavena cvičně. P. Bárta zrevidoval topení v bytě č. 17 a v bytě č. 5.

 

Sl. Podlesná upozornila na problém vjezdu do garáže – spodní výjezd, při vyjíždění z garáže škrtají autem.

 

V průběhu projednávání bodu č. 2 schůzi opustil p. Neruda a na schůzi dorazila pí Pavlicová.

 

3. Záměr instalace televizní antény

Pavel Rubeš seznámil vlastníky bytu s záměrem instalace televizní antény. P. Šachl oslovil 4 firmy. Pouze 2 firmy se přijely podívat. Nabídku podala pouze 1 firma ve výši 51 tis. Kč včetně  DPH. Nabídka byla sestavena na příjem pozemního signálu analogového i digitálního.

Problém se satelitním signálem je v tom, že signál ze zásuvek by šel pouze u jedné zásuvky v každém bytě.

P. Rubeš navrhl, aby se na úhradu tv antény vybral mimořádný příspěvek do fondu oprav ve výši 50 tis. Kč.

O tomto návrhu se hlasovalo.

 

Výsledek hlasování  - návrh byl zamítnut, viz protokol o hlasování č. 1.

 

4. Záměr instalace rozvodů internetu v domě

Pavel Rubeš informoval, že zkoušel oslovit firmu Elsat (kabelová televize), zda by firma přistoupila pouze na zapojení internetu. Firma Elsat to zamítla.

 

Dále výbor oslovil 3 různé firmy zabývající se internetem –  Bezdrevnet, Starnet a Inet 4. 

 

Všechny firmy nabízely bezdrátový internet, optický kabel nikdo z nich neuvažuje (Bezdrevnet ani nikde nemá). Nejlepší nabídku poskytla firma Starnet.

Firma Starnet je schopna udělat metalické rozvody, což je z hlediska rychlosti, stability a ceny výhodnější, než rozvod internetového signálu po domě bezdrátovou technologií. O dané nabídce se debatovalo, avšak nikdo z přítomných kromě Rubešů neprojevil o internet do svého bytu touto cestou zájem, takže nakonec ani nebyl podán návrh na hlasování.

 

5. Noční „návštěva“ zloděje v domě + provedení opatření

P. Bárta se seznámil s noční „návštěvou“ zloděje v domě na konci října. Do vchodových dveřích se nedá snadno vniknout, zřejmě zloděje musel někdo do domu nechtěně pustit nebo nebyly dveře zabouchnuté.

 

P. Bárta konzultoval celou situaci s firmou p. Medvídě. Možné řešení:

- vhodné do garážových dveřích – kličky zevnitř z chodby, zvenku (tj. z domu) odemykat

- dodržovat zamykání vchodových dveří do domu

Rubeš navrhl, že by se dveře do chodeb ke garážím mohly zamykat – bezpečnostní zámek. Výsledek hlasování – návrh schválen aklamací.

Krádež byla nahlášena na policii a na pojišťovnu, prozatím bez výsledku.

 

 

6. Rekonstrukce výboru společenství

Pí Liláková oznámila, že skládá funkci. Pavel Rubeš navrhnul na člena výboru společenství Michala Sarauera.

Výsledek hlasování – Michal Sarauer byl zvolen do funkce všemi hlasy přítomných, tj. nadpoloviční většinou všech hlasů – viz protokol o hlasování č. 2.

 

7. Různé

P. Sarauer navrhl členům výboru p. Bártovi a p. Rubešovi mimořádnou odměnu.

P. Kodl navrhl pro pana Bártu částku 5 000,- Kč. O návrhu se hlasovalo. Výsledek hlasování – návrh byl schválen všemi hlasy přítomných – viz protokol o hlasování č. 3.

 

P. Kodl dále upozornil, že koncem roku se budou provádět odečty bytových vodoměrů a proto požádal vlastníky bytů, aby otevřeli vodoměrné skřínky, jakmile bude na nástěnce vyvěšena výzva.

 

P. Fleischman informoval, že na straně, kde má byt vede prasklina venkovní zdí, proto by bylo dobré pozvat odborníka – znalce z oboru stavebnictví, aby se celý problém podchytil včas. Výbor tuto informaci vzal na vědomí a přislíbil, že až do domu bude povolán znalec na kanalizační přípojku, že se na prasklinu také podívá.

 

Poté již nikdo neměl žádné příspěvky do debaty ani návrhy k projednání, a proto předsedající poděkoval přítomným za účast na schůzi a schůzi ukončil (cca 20.00 hod.).

 

V Českých Budějovicích dne 5. prosince 2008

 

               Ing. Milena Bubnová                                               Pavel Rubeš

               zapisovatelka                                                            předsedající

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář