Jdi na obsah Jdi na menu
 

Reklamace faktury za spotřebu domu

23. 10. 2008

V polovině října 2008 nám "WESTERN COMPANY" doručil fakturu na 132
766,97 Kč za spotřebu elektřiny, plynu a vody v domě v období od 1.1.2008 do
přepisu smluv na společenství (11.8.2008).
      Tato fakturace zcela ignoruje fakt, že po převážnou většinu tohoto
období "WESTERN COMPANY" byla většinovým členem společenství, a tedy že
"WESTERN COMPANY" je coby vlastník jednotlivých jednotek povinna na spotřebu
v domě přispět adekvátní díl.
      Podklady pro fakturaci "WESTERN COMPANY" obdržela od správce domu p.
Kodla, aniž by o tom výbor věděl.
      Výbor dne 23.10.2008 odeslal společnosti "WESTERN COMPANY" dopis, v
němž odmítá danou fakturu uhradit." 

"WESTERN COMPANY"

společnost s ručením omezeným

Střížkovská 110/3

180 00 Praha 8

V Českých Budějovicích dne 23. října 2008

 

Vážení obchodní přátelé,

 

vzhledem k poslednímu vývoji v našich vzájemných vztazích si Vás dovolujeme oslovit písemnou cestou ohledně dvou aktuálních záležitostí.

Fakturace spotřebovaných energií

Obdrželi jsme od Vás fakturu č. 2008017. Z jejího popisu vyplývá, že nám fakturujete „za spotřebované energie v domě Lipová 1611/1, 370 05 České Budějovice za období od 1.1.2008 do období přepisu smluv na dodávky energií na Společenství vlast. pro dům Lipová 1611/1“.

Bohužel Vaši pohledávku v tomto rozsahu nemůžeme uznat, a to ze dvou důvodů:

1. Ani jedna z uvedených položek ve skutečnosti není účtována od 1.1.2008, ale že např. vodné a stočné nám přeúčtováváte již za období od 7.9.2007.

2. Naše společenství, jak je Vám známo z Vaší obchodní činnosti, nevzniklo dne 1.1.2008, ale později. Není proto dán žádný právní titul k tomu, abychom komukoliv platili za spotřebu elektřiny, vody a plynu v období před vznikem společenství, neboť tato spotřeba byla zjevně spotřebou někoho jiného než tehdy ještě neexistujícího společenství.

Z obou těchto příčin jsme nuceni Vaši fakturu považovat za neodůvodněnou.

K otázce reklamace vad

Na včerejší den v 16 hod. jsme s jednatelem Vaší společnosti měli sjednánu schůzku ohledně reklamace závad na domě. Místo něj se dostavil jen zaměstnanec zprostředkovatelské kanceláře Ing. Pranevský, který však bohužel nedisponoval potřebnou plnou mocí k jednání jménem Vaší společnosti. Veškeré otázky, o nichž Ing. Pranevský hovořil, tedy nelze považovat za řádně projednané, bereme je jen jako informaci o aktuálních postojích.

Rádi bychom zdůraznili, že vítáme Ing. Pranevským deklarovaný kladný postoj Vaší společnosti k závazkům vyplývajícím z vytčených závad v domě. Shodujeme se s Vámi, že aby bylo dosaženo dohody o rozsahu odstraňovaných závad, v tom případě je nezbytné dospět ke kompromisu z obou stran. Naše společenství je pro ten případ připraveno rezignovat na odstranění některých méně závažných závad, z nichž jsme již některé vyřešili poté, co jste je sami přes naši výzvu neodstranili. Dohoda podle našeho názoru musí obsahovat též harmonogram odstraňování jednotlivých závad.

Považujeme za nezbytné, aby dohoda obsahovala též i problematiku vyčíslení Vašich nákladů na odběr elektřiny, plynu a vody za období od vzniku našeho společenství do přepisu smluv na naše společenství. V takovém případě však dohoda musí obsahovat též vyčíslení Vašich závazků vůči společenství za shodné období z titulu Vašeho členství ve společenství, a to z převážné části tohoto období členství s výrazně majoritním podílem na domě.

Pokud bychom při některém z příštích jednání s Vaším plnomocným zástupcem či přímo s Vaším jednatelem dospěli k dohodě o rozsahu vzájemných práv a povinností, takovou dohodu jsme připraveni uzavřít v písemné podobě. Vyjednaný obsah bude předložen shromáždění vlastníků ke schválení.

Písemná dohoda o výše uvedených bodech by odstranila sporné otázky cestou narovnání ve smyslu § 585 až § 587 občanského zákoníku. Tím by dohoda poskytla oběma stranám potřebnou definitivní jistotu o vzájemných právech a povinnostech.

 

S pozdravem

 

      Pavel Rubeš                              Milena Bubnová

  předseda výboru                             člen výboru

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář