Jdi na obsah Jdi na menu
 

Fakturace za čištění stoupačky u Nerudů

23. 10. 2008

Během srpna se ucpala kuchyňská odpadová stoupačka u Nerudů. Správce
domu p. Kodl na opravu zjednal společnost Union Trade Servis (jednatel p.
Rottner), která závadu odstranila. Práce trvaly v součtu asi dvě hodiny,
materiál nebyl použit prakticky žádný. K našemu překvapení zhotovitel
doručil fakturu za 5,5 tisíce korun, a to bez jakýchkoliv příloh (výkaz
práce a užitého materiálu) či jiného vysvětlení fakturované částky.
      Výbor tuto fakturu odmítl proplatit následujícím sdělením:
      Vážení,
      včerejšího dne, tedy 27.8.2008 nám pošta doručila vaši fakturu č.
20080495, v níž nám fakturujete "za provedené vodoinstal. práce smluvní
cenu".
      Faktura je splatná 7.8.2008, tedy hluboko před datem, kdy jste nám ji
doručili. Proto datum splatnosti nijak nebereme na zřetel, zejména ve vztahu
k Vámi zmíněné "sml.pokuta/den 0,050%". Jak plyne z § 544 odst. 2 obč. zák.,
smluvní pokuta se musí písemně dohodnout; nevzpomínám si, že bychom s vámi
kdy uzavírali jakoukoliv písemnou smlouvu, natož abychom písemně smluvili
jakoukoliv pokutu.
      Kromě toho ve faktuře zmiňujete, že účtujete smluvní cenu. Výbor
našeho společenství s Vámi žádnou smlouvu, v níž by byla obsažena jakákoliv
cena, neuzavřel.
      Předpokládám, že to byla Vaše společnost, která v našem domě čistila
stoupačku v jižní části domu, jmenovitě v bytě č. 1, tudíž zaplacení Vaší
práce - pokud jste to byli Vy - se nebráníme. Nebyla-li cena výslovně
sjednána, vy jako zhotovitelé jste v takovém případě povinni účtovat cenu v
místě a čase obvyklou podle skutečného rozsahu Vaší činnosti, což musíte
patřičným způsobem doložit.
      Proto žádáme Vás o vysvětlení částky, k níž jste ve faktuře dospěli, a
to písemným vyčíslením počtu hodin odvedené práce, hodinové sazby práce
vašich dělníků; v obdobné struktuře též vysvětlete cenu užitého materiálu a
případných dalších položek. Předpokládám, že od Vás odvedené práce někdo
převzal, tudíž bych též poprosil, abyste nám zaslali fotokopii předávacího
protokolu.
      Prosím o zaslání opravené faktury (splatnost) vč. požadovaných příloh
(rozpis práce a materiálu + předávací protokol). Faktura může být proplacena
až poté.
      Do té doby zůstávám s přátelským pozdravem
      JUDr. Pavel Rubeš, Ph.D.
      předseda výboru
      Společenství vlastníků pro dům Lipová 1611/1
      
      Výsledek reklamace faktury je uveden v informaci o jednání se správcem
domu p. Kodlem ze dne 22.9.2008."

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář