Jdi na obsah Jdi na menu
 

Druhý reklamační dopis

23. 10. 2008

Výsledky kamerové zkoušky kanalizační přípojky, která proběhla
počátkem září 2008, jednoznačně prokázaly, že kanalizační přípojka v našem
domě je částečně v protispádu, v nejnižším bodě je cca 15 cm níže, než je
odtok kanalizace z uliční šachty u našeho domu. Kromě toho během prvního
říjnového víkendu třikrát zkolaboval výtah.
      Dne 6. října 2008 jsme proto společnosti "WESTERN COMPANY" odeslali v
pořadí druhý reklamační dopis, v němž jsme tyto vady uplatnili:"

"WESTERN COMPANY"

společnost s ručením omezeným

Střížkovská 110/3

180 00 Praha 8

V Českých Budějovicích dne 6. října 2008

Vytčení dalších vad společných částí domu č. p. 1611, České Budějovice 2

Vážení obchodní přátelé,

v návaznosti na náš předchozí reklamační dopis z konce srpna t.r. Vám sdělujeme, že jsme obdrželi plnou moc k uplatnění práv z vad prodané věci rovněž od pí Ayllonové, tedy uplatňujeme u Vás od nyní všechny dosud i v budoucnu vytčené vady též jejím jménem.

Vzhledem k panující doktrinální a judikatorní nejednoznačnosti, zda má vady uplatňovat každý jednotlivý vlastník, či zda po vzniku společenství toto právo přechází na společenství, všechny vady, které jsme u Vás uplatnili dosud a které u Vás ještě uplatníme i v budoucnu, považujte za uplatněné nejen jménem jednotlivých vlastníků jednotek, ale též i Společenstvím vlastníků pro dům Lipová 1611/1.

V průběhu září t.r. společnost Vodovody a kanalizace Jižní Čechy, a. s., v našem domě provedla kamerovou zkoušku průběhu kanalizační přípojky. Z písemného výstupu vyplývá, že přípojka je uložena do protispádu, přičemž v nejnižším místě je uložena o cca 10 cm níže než je její vyústění do kanalizační šachty. K tomu je ještě nutné přičíst, že odtok kanalizace z této šachty je uložen o dalších 5 cm výše. Kanalizační přípojky, jak jsme se dověděli, mají být vyústěny do šachty co možná nejvýše, aby se předešlo vyplavování přípojky přívalovou dešťovou vodou. Z toho je zřejmé, že kanalizační přípojka byla uložena vadně, a to příliš nízko.

Žádáme Vás o odstranění této vady zvýšením nivelity kanalizační přípojky.

Výtah v domě vykazuje velice častou poruchovost – např. v posledním víkendu byl nutný servisní zásah třikrát, předtím byl výtah porouchaný rovněž nejméně třikrát. Vzhledem k soustavnému výskytu vad žádáme o výměnu vadného výtahu za bezvadný, přičemž máme na mysli zejm. veškeré jeho řídicí součásti. Dodavatel výtahu nás informoval, že výtah je ještě v záruce (36 měsíců od předání Vaší společnosti), a tudíž by bylo zřejmě možné, abyste ještě uplatnili obdobná práva ze záruky u Vašeho dodavatele.

Dovolujeme si připomenout se s naší žádostí o schůzku za účelem projednání Vaší odpovědnosti za vady ve společných částech domu.

 S pozdravem

 

                  Pavel Rubeš                                  Jiří Bárta

               předseda výboru                      místopředseda výboru

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář